LUNOS d.o.o.

 

RADNO VRIJEME PRODAJE:

Pon, sri, čet : 08:00-16:00

Uto: 08:00 - 18:00

Pet: 08:00-14:00
Subota i nedjelja: Zatvoreno

 

 +385 1 4816 581

 

E-mail:

lunos@lunos-hrvatska.com

LUNOS d.o.o.

 

RADNO VRIJEME PRODAJE:

Pon, sri, čet : 08:00-16:00

Uto: 08:00 - 18:00 

Pet: 08:00 - 14:00 
Subota i nedjelja: Zatvoreno

 

+385 1 4816 581

 

E-mail:

lunos@lunos-hrvatska.com

LUNOS Hrvatska

 

RADNO VRIJEME

 

PRODAJNO MJESTO ZAGREB

 

Pon, sri, čet: 08:00-16:00

Uto: 8:00-18:00

Pet: 08:00-14:00

Sub i ned: Zatvoreno

 

PRODAJNO MJESTO SPLIT

 

RADNO VRIJEME

prema dogovoru

 

 +385 1 4816 581

 

E-mail:

lunos@lunos-hrvatska.com

Opći uvjeti prodaje i ugradnje

OPĆI UVJETI PRODAJE I UGRADNJE SUSTAVA VENTILACIJE LUNOS

 

1.    Primjena općih uvjeta​

 

(1)    Opći uvjeti prodaje i ugradnje ventilacijskih sustava ("Opći uvjeti") tvrtke Lunos ventilacije d.o.o. ("Lunos")  definiraju uvjete isporuke i ugradnje elemenata Lunos ventilacijskog sustava ventilacijskih uređaja, rekuperatora i drugih elemenata koji nisu drugačije regulirani u ugovoru ili ponudi prihvaćenom od strane ugovorne strane, a to je fizička ili pravna osoba ("klijent").

 

(2)    Opći uvjeti sastavni su dio ugovora između Naručitelja i Lunosa i priloženi su kao dodatak ponudi ili predračunu, a objavljeni su i na web stranici https://lunos-hrvatska.com/opci-uvjeti-prodaje-i-ugradnje.

 

 

2.    Ponuda

 

(1)    Sve ponude Lunosa u oglasima su samo u informativne i neobvezujuće svrhe. Lunos ventilacijski sustavi mogu smanjiti vlažnost u zraku, ali ne mogu smanjiti vlagu i plijesan što je posljedica oštećene hidroizolacije, kapilarne vlage ili drugih potencijalnih nedostataka u konstrukciji.

 

(2)   Lunos priprema ponudu na temelju podataka i tlocrta stana, kuće, poslovnog ili drugog objekta koji posebno sadrže sve potrebne podatke o tijeku električnih i mehaničkih instalacija i koje Lunos pruža kupcu prilikom podnošenja zahtjeva ili na zahtjev Lunosa. Lunos ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke o toku električnih i mehaničkih vodova i druge informacije primljene od kupca.


(3)    Ponuda predviđa položaje elemenata ventilacijskog sustava na temelju podataka naručitelja. Lunos zadržava pravo promjene položaja pojedinih elemenata ventilacijskog sustava, ako se tijekom instalacije utvrdi da primjena na predviđena mjesta nije moguća. Sve troškove dodatnih promjena položaja pojedinih elemenata ventilacijskog sustava i bilo kakvih dodatnih radova ili kasnog i nepotpunog izvođenja radova na dogovoreni datum ugradnje, a koje proizlaze iz netačnih podataka koje je dao kupac, snosi kupac.


(4)    Prije prihvaćanja ponude, naručitelj je dužan pažljivo ispitati ponudu (provjeriti skice i podatke), u slučaju nejasnoća zatražiti pojašnjenja i komentirati ako predviđeni položaji elemenata ventilacijskog sustava nisu primjereni u odnosu na dostavljene podatke. Nakon uplate avansa i prihvaćanja ponude, upućivanje na nejasnoće, nepravilnosti i / ili nepoznavanje sadržaja ponude nisu razlog za obraćanje pritužbi klijenta. Zahtjev za pojašnjenjem nejasnoća i ispravljanjem neprimjerenih položaja elemenata ventilacijskih sustava nakon prihvaćanja ponude ne opravdava promjenu narudžbe i ne predstavlja razlog za žalbu.


(5)    Ugradnja ventilacijskog sustava ili pojedinih dijelova ventilacijskog sustava i svi dodatni radovi koji nisu izričito uključeni u ponudu naplaćuju se u skladu s redovitim cjenikom objavljenim na web stranici https://lunos-hrvatska.com/cjenik-dodatni-radovi


(6)     Klijent prihvaća ponudu i zaključuje ugovor s Unitechom plaćajući 100% predujma prema predračunu. Plaćanjem predujma, smatra se da je naručitelj prihvatio ponudu, da je pažljivo ispitao sadržaj ponude, da je sadržaj ponude razumljiv i da ispunjava njegove zahtjeve te da je upoznat s Općim uvjetima.


(7)    Svi sporazumi, ponude i potvrde između naručitelja i Unitecha moraju biti u pisanom obliku, a svi dodatni usmeni sporazumi, posebno usmeni sporazumi s izvođačima, nisu valjani ako nisu naknadno u pisanom obliku potvrđeni između ugovornih strana.

 

 

3.    Cijena i plaćanje​


(1)    Sve cijene su u kunama. PDV se naplaćuje po stopi od 25% za pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost. 


(2)    Ako u tenderu nije drugačije određeno, naručitelj je dužan uplatiti puni iznos predujma prema predračunu. Lunos naplaćuje pretplatniku - potrošačku kamatu na predujam po kamatnoj stopi po kojoj se štedni depoziti nadoknađuju tijekom 3 mjeseca.


(3)    Klijent može izvršiti plaćanje prebacivanjem cjelokupnog iznosa avansa po predračunu na transakcijski račun Unitecha:

HR8224840081135257094 Raiffeisenbank Austria d.d.


(4)    Iznos od 15% predujma Lunos nije dužan vratiti ako klijent odustane od ugovora bez opravdanog razloga. Ako Lunos neopravdano odustane od ugovora, dužan je klijentu vratiti dvostruki iznos.

 

 

4.    Opskrba i ugradnja


(1)    Vrijeme isporuke i instalacije ventilacijskog sustava je 21 dan, a započinje dan nakon primitka cjelokupnog predujma prema predračunu na transakcijski račun Lunosa naveden u točki 3. Općih uvjeta.


(2)    Rok isporuke i razdoblje ugradnje mogu se produljiti u slučaju više sile, opravdanih razloga od strane Lunosa ili ugovornog tijela ili mjera koje odredi nadležna vlast.


(3)    Lunos pismeno ili na drugi prikladan način obavještava kupca o isporuci i ugradnji ventilacijskog sustava istovremeno s ponudom ili najkasnije 4 radna dana prije predviđene isporuke i ugradnje. na dan isporuke i ugradnje. U slučaju kasnijeg otkaza i odgađanja dana isporuke i ugradnje, klijentu se naplaćuje poseban trošak otkaza datuma montaže prema redovnom cjeniku objavljenom na web stranici https://lunos-hrvatska.com/cjenik-usluge. Za odlaganje klijenta od dana isporuke i ugradnje više od 30 dana od prvotno planiranog datuma isporuke i ugradnje, dodatno skladištenje (skladištenje) elemenata ventilacijskog sustava koji su predmet ugovora mogu se naplatiti prema redovnom cjeniku objavljenom na web stranici https://lunos-hrvatska.com/cjenik-usluge i s tim trenutkom na njega prelazi čitava opasnost od slučajnog uništenja ili oštećenja stvari.


(4)    U pravilu se ugradnja ventilacijskog sustava provodi u jednom danu, a u slučaju novih gradnji ili obnove stanova / kuća u dvije faze - gruba i fina ugradnja. U slučaju ugradnje u dvije faze, klijent je dužan pravovremeno obavijestiti Lunos o mogućnosti izvedbe fine montaže, vodeći računa o rokovima iz prethodnog stavka. Ako kupac ne obavijesti Lunos o mogućnosti izvođenja fine montaže, Lunos nije odgovoran za nepotpunu instalaciju. Prije posjeta izvođača, naručitelj mora osigurati odgovarajuće uvjete za nesmetano izvršavanje instalacije i osigurati da su ispunjeni svi mogući zakonski zahtjevi za ugradnju ventilacijskog sustava. Ako izvođač zbog razloga naručitelja ne može izvršiti ugradnju, svaki ponovni posjet izvođača klijentu dodatno se naplaćuje prema redovnom cjeniku objavljenom na web stranici https://lunos-hrvatska.com/cjenik-dodatni-radovi.


(5)    Ako izričito nije navedeno u ponudi ili u predračunu, izračunata instalacija uključuje ugradnju odgovarajućih elemenata ventilacijskog sustava, njihovo povezivanje i pokretanje sustava te grube zidarske radove. Električna instalacija mora biti izvedena na određenim položajima elemenata sustava (najveća moguća udaljenost je 0,5 m), osim ako nije izričito uključena u ponudu ili predračun pod stavkom sklop-električna instalacija. Svi dodatni radovi na električnim instalacijama (ogranci duži od 0,5 m) i svi drugi dodatni radovi koji se naknadno pokažu potrebnim, dodatni instalacijski materijal, zaštitni materijal i svako posebno uklanjanje otpadnog materijala, dodatno se naplaćuju prema redovnom cjeniku objavljenom na web mjestu stranice https://lunos-hrvatska.com/cjenik-dodatni-radovi.


(6)    Naručitelj mora izvođačima omogućiti besplatan pristup objektu i besplatno korištenje električne energije i vode. 


(7)    Prije početka instalacije, naručitelj ili ovlaštena osoba moraju provjeriti planove, skice i elemente ventilacijskog sustava s izvođačem i upoznati se s tijekom radova. Bilo koji drugi način instalacije nakon instalacije ne može biti predmet pritužbe i snosi ga kupac.


(8)    Ako klijent ne dostavi projektne planove (građevinske planove, električne i mehaničke instalacije) ili daje pogrešne podatke o toku unutarnjih instalacija, klijent je u potpunosti odgovoran za štetu koja može nastati tijekom instalacije zbog skrivenih instalacija ili drugih nepredviđenih činjenica.


(9)    Ovisno o pojedinačnom ventilacijskom sustavu, instalacija uključuje:
- Silvento ventilacijske jedinice
Instalacija uključuje ugradnju Silvento ventilacijskih jedinica i ostalih elemenata na predviđena mjesta, grube zidarske radove, ugradnju, montažu i električni priključak na unaprijed pripremljene električne instalacije, pregled sustava i pokretanje montaže. Prije instalacije, kupac se mora dogovoriti da se električna instalacija nalazi u blizini mjesta ventilatora (najveća moguća udaljenost je 0,5 m). Napajanje kabela za ventilacijske jedinice Silvento V-EC mora imati presjek 5x1,5 mm2 i mora biti usmjereno od mjesta prekidača za upravljanje ventilatorom do mjesta ventilacijske jedinice. U slučaju trožilnog kabela, ne mogu se koristiti sve funkcije ventilatora. Ako je površinsko ugrađeni prekidač montiran na površinsko kućište 3 / AP, potrebno je pripremiti samo kabel napajanja 3x1,5 mm2. Ako se stavka „sklopno-električna instalacija“ izračuna u predračunu, elektroinstalaciju izvodi izvođač.
- ALD ulazne jedinice
Instalacija uključuje ugradnju ALD ulaznih jedinica i drugih elemenata na predviđena mjesta, grube zidarske radove, ugradnju i montažu jedinica. ALD jedinice su pasivne jedinice i ne zahtijevaju električnu energiju.
- Nexxt rekuperatori
Instalacija uključuje ugradnju Nexxt rekuperatora, grube zidarske radove, zidnu instalaciju, ugradnju i električno povezivanje elemenata na unaprijed pripremljene podne / površinske ugrađene električne instalacije, pregled sustava i pokretanje montaže. Prije ugradnje, kupac se mora dogovoriti za električnu instalaciju do Nexxt jedinice pomoću kabela 3x1,5 mm2. Ako je Nexxt instaliran na visini većoj od 3 m, kupac mora osigurati vezu između upravljačkog prekidača (dva gumba) i jedinice kabelom 4x1,5 mm2. Ako se stavka „sklopno-električna instalacija“ izračuna u predračunu, elektroinstalaciju izvodi izvođač.
- Rekuperatori e2
Instalacija uključuje ugradnju e2 rekuperatora, grube zidarske radove, zidnu instalaciju, montažu i električni priključak elemenata na unaprijed pripremljene podne / površinske ugrađene električne instalacije, pregled sustava i pokretanje montaže. Prije ugradnje, kupac se mora dogovoriti za električnu instalaciju do 5 / NT18 jedinice napajanja s presjekom kabela 2x0,75 mm2. Ako se jedinica za napajanje (5 / NT18 ili 5 / NT60) nalazi na drugom mjestu osim upravljačke jedinice (5 / UNI-FT ili 5 / SC-FT), kupac mora osigurati vezu između njih kablom s presjekom 2x0,75 mm2. Kabel s presjekom 3x0,75 mm2 mora se položiti od upravljačke jedinice (5 / UNI-FT ili 5 / SC-FT) do svakog rekuperatora zasebno. Ako se stavka „sklopno-električna instalacija“ izračuna u predračunu, elektroinstalaciju izvodi izvođač.
- Ego rekuperatora
Instalacija uključuje ugradnju ego rekuperatora, grube zidarske radove, zidnu instalaciju, instalaciju i električno povezivanje elemenata na unaprijed pripremljene podne / površinske ugrađene električne instalacije, pregled sustava i pokretanje montaže. Prije ugradnje, kupac se mora dogovoriti za električnu instalaciju do 5 / NT18 jedinice napajanja s presjekom kabela 2x0,75 mm2. Ako se jedinica za napajanje (5 / NT18 ili 5 / NT60) nalazi na drugom mjestu osim upravljačke jedinice (5 / UNI-FT ili 5 / SC-FT), kupac mora osigurati vezu između njih kablom s presjekom 2x0,75 mm2. Kabel s presjekom 6x0,75 mm2 mora se položiti od upravljačke jedinice (5 / UNI-FT ili 5 / SC-FT) do svakog rekuperatora zasebno. Ako se stavka „sklopno-električna instalacija“ izračuna u predračunu, elektroinstalaciju izvodi izvođač.


(10)    Lunos vrši odvode iz ventilatora tako što prolazi preko zida prema otvorenom (proboj zida, pričvršćuje cijevi, rešetku vani) ili ga ugrađuje u postojeću okomitu osovinu. Provedba se može vidjeti iz skice priložene ponudi ili procjeni (ako je klijent Lunosu dostavio tlocrt).


(11)    Utor 2-4 mm ispod unutarnjih vrata, rešetke na vratima ili namjenski ULD elementi koji nisu dio procjene i osigurava ih klijent, potrebni su za neometan protok zraka između unutarnjih prostora.


(12)    Ugradnja u sklopu grubih građevinskih radova uključuje prodore od opeke, gaziranog betona - Siporex-a ili montažnih zidnih konstrukcija i grube mase. Ako je potrebno probiti armirani beton ili kamen, ovi se radovi naplaćuju odvojeno u skladu s redovitim cjenikom objavljenim na web stranici https://lunos.si/cenik-dodatnih-del. Unitech nije odgovoran za bilo kakva oštećenja zidova, stolarije i drugih građevinskih elemenata uzrokovanih nekvalitetnom ili nekvalitetnom ugradnjom.  

  
(13)    Ako ponuda ili predračuni uključuju rešetke s pijeskom, oni se postavljaju tijekom izrade fasade (postavljaju ih i slikaju fasadom kada se izrađuje fasada), a njihova se ugradnja ne naplaćuje u ponudi.


(14)    Svi elementi cijevi za ugradnju u zid (ALD, e2, ego, Nexxt, ...) isporučuju se u standardnoj duljini od 0,5 m, a izvođač za vrijeme ugradnje izrezuje na potrebnu debljinu zida. Ako fasada građevine još nije izgrađena, elementi se ugrađuju u standardnoj duljini i skraćuju je izvođač fasade prilikom izrade fasade. U montaži, izračunatoj u ponudi ili predračunu, ne planira se ponovni posjet izvođaču zbog skraćenja ugrađenih cijevi.


(15)    U slučaju klijentovih zahtjeva, koji su profesionalno neprihvatljivi i na kojima Klijent inzistira unatoč upozorenju Lunos ili njegovih ugovarača, Unitech neće biti odgovoran za štetu nastalu takvim zahtjevima Klijenta. U takvom slučaju, Lunos zadržava pravo promjene uvjeta garancije i / ili jamstvenog roka.


(16)    Nakon završne instalacije, klijent mora pregledati instalirane elemente ventilacijskog sustava zajedno s izvođačem i potpisati dostavnicu (izvješće o primopredaji) u kojoj su utvrđeni svi mogući nedostaci. Ako kupac ne potpiše dostavnicu (izvješće o primopredaji) ni u roku od 8 dana nakon kompletne isporuke i ugradnje ventilacijskog sustava, smatra se da su elementi ventilacijskog sustava pravilno preuzeti i ugrađeni bez ikakvih komentara.

 

5.    Jamstvo i rješavanje problema​


(1)    Jamstvo za ventilacijske sustave vrijedi dvije godine i stupa na snagu danom potpisivanja dostavnice (izvješće o primopredaji) ili dana kada se dostavnica smatra potpisanom u skladu sa stavkom 16. točke 4. Općih uvjeta.


(2)    Detaljniji uvjeti jamstva definirani su u izjavi o jamstvu.

 

 

6.    Zaštita osobnih podataka


(1)    Lunos obrađuje osobne podatke pretplatnika s kojima je u ugovornom odnosu i koji su mu potrebni za ispunjenje ugovornih obveza ili ostvarivanje prava iz ugovornog odnosa, kao i osobne podatke potencijalnih pretplatnika s kojima je u fazi sklapanja ugovornog odnosa. nudi ili predračune na zahtjev takve osobe u skladu s važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.


(2)    Detaljnije informacije o zaštiti osobnih podataka dostupne su pojedincima na web stranici https://lunos-hrvatska/opci-uvjeti/.

 

 

7.    Raskid ugovora​


(1)    Klijent može odustati od ugovora u slučaju da Unitech ne ispuni ugovorne obveze čak i u dodatnom roku od 15 dana nakon što primi pisani zahtjev Klijenta za ispunjenje obveza.


(2)    Lunos može odustati od ugovora u slučaju da klijent ne izvrši svoje ugovorne obveze, čak i u dodatnom roku od 15 dana nakon što je primio pismeni zahtjev od klijenta za ispunjenje obveza.

 

 

8.    Rješavanje konflikata​


(1)    Lunos i klijent nastojat će riješiti bilo kakve nesuglasice međusobnim dogovorom, ali ako to nije moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud s materijalnom nadležnošću u Zagrebu.


(2)    Sukladno Zakonu o vanparničnom rješavanju potrošačkih sporova, „Lunos“ obavještava potrošače da ne prepoznaje nijednog pružatelja vansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova u skladu sa ZIsRPS.

 

 

9.    Završne odredbe​


(1)    Ako je bilo koja od odredaba ovih Općih uvjeta nevaljana ili nevaljana, to ne utječe na valjanost preostalih odredaba.


(2)    Opći uvjeti stupaju na snagu 25.06.2020.


Lunos ventilacije d.o.o.